2018. április 28., szombat

Koós Patrícia: Adatok a Calidi fészekből

Az Aranymosás Irodalmi Magazinban leközölt részlet elolvasható itt: Koós Patrícia: Adatok a Calidi fészekből

Ízelítő gyanánt:

Első fejezet

Izzadság csordult végig a fülem mögött. Igazság szerint a seggem árkában is veríték csurgott, olyan rohadt meleg volt a Yini felszínén. Az űrsiklóból nézve az erdő csak egy hullámzó, zöld massza volt, de itt, a lombok alatt szinte vágni lehetett a párát, én pedig ezredjére is átkoztam a Zaeed kezeslábast, aminek belső rétege a hátamhoz tapadt.
– Parancsnok! – szólalt meg Patkány hangja a fülembe dugott adóvevőben.
Megtorpantam.
A csuklómra erősített holokijelző már folyamatosan villogott, a koordináta, ahonnan a vészjelzés érkezett közel lehetett.
A fákon túl tarra vágott tisztás terült el, és rajta – szabályos rendben – panelelemekből felhúzott viskók álltak. Az éles napsütésben világítottak a fehér lapok.
A sisakba épített szenzor nem jelzett élő szervezetet a csapatom tagjain kívül, és ahogy a szél felkavarta a tisztás körül a levegőt, az bűzlött. Dögszag terpeszkedett körülöttünk.
– Szétválunk! Kettes csapatok, legyező alakzat! Wayn, te velem jössz! Átfésülni a területet! – adtam ki a parancsot, majd aktív állásba kapcsoltam a lézerfegyvert. A röviden felzümmögő hang zene volt a füleimnek.
Elindultam. A letaposott füvön kérgesre száradt vér  ropogott a bakancsom alatt. A legközelebbi épület mögött találtam meg az első áldozatot. Idősebb gnull volt, fehér kaftánjának mellrészén a Japán–Kínai őrszektor, és mellette a kolónia megkülönböztető jelzésével. A kezében szorongatott jeladó még működött, bár az energiacella alacsony töltöttséget mutatott. Felemeltem, és kikapcsoltam a készüléket, mire a holokijelzőmön megszűnt a jel.
– Tovább! – néztem fel, és a tekintetem összetalálkozott Wayn pillantásával. Az újonc esetlenül állt mellettem, kezében csak lógatta a fegyverét.
Ingerülten intettem neki, és elindultam, hogy tartsuk az alakzatot.
A falu közepén egy nagyobb rész üresen állt, az itt felállított épület oldalán a Medic felirat volt olvasható. Felfreccsent vér mocskolta be a betűket. Ajtó helyett steril ponyvával védték az egészségügyi egységet, de az is le volt szaggatva. A fólia zizegett, amikor lábbal félretoltam. Egy orvosi köpenyt viselő nő teteme feküdt alatta. Szőke, fehér ember volt, nem az ide kitelepített lakosok közül való. Saját testével védett egy gnull gyermeket, de ezzel sem menthette meg. Kettejük szétfolyt vére régen megalvadt.
Leguggoltam, és legördítettem a nő tetemét a kislányról. A gyerek széles, sprőd szőrrel lepett mellkasát feltépték. A seb három párhuzamos vonalból állt, szélei egyenetlenek voltak. Nem lézerfegyver okozta, és nem is pengétől származott. Mintha egy állat karmolta volna szét.
– Istenem – nyögött fel mögöttem Wayn. Ez volt az első éles bevetése, és nagyon reméltem, hogy nem rókázza telibe a hátam.

Felegyenesedtem a gyermek mellől. A nőt bámultam. Az arca fölé emeltem az alkalomra csatolt nanoszámítógépet, és vártam, hogy az beszkennelje a vonásait. Az adatok foszforeszkáló sorokként pörögtek végig a rendszeren.
– Miranda Iconov – olvastam le a képernyőn megjelenő nevet, aztán belém hasított a felismerés.
Iconov.
– Jelentést kérek! – szóltam bele a mikrofonba.
– Csak halottakat találtunk eddig, uram. Egy fehér férfi, a többi mind gnull. – Patkány hangját eltorzította a sisak, mégis éreztem benne a feszültséget. A szavai idegesen pattogtak.
– Edgar? – szólítottam meg a harmadik csapatot.
Semmi.
Ingerülten megütögettem a sisak külső egységét. Lehet, hogy a meleg neki is betett.
– Jelentést kérek, Edgar! – ismételtem meg, ám ekkor meghallottam valamit. Nem a beépített vevőben, hanem a hátam mögött. Valami megreccsent, én pedig a fegyvert a vállamhoz rántva pördültem meg.
A reszkető, forró levegő mintha elmozdult volna egy pillanatra, de lehet, hogy csak a szemem káprázott.
– Mi a fene folyik ott, Edgar? – sziszegtem ingerülten. – Jelentkezz!
– Uram…  – hallottam meg ekkor Dane hangját. Rekedt volt. Valószínűleg folytatni akarta, de Patkány felüvöltött:
– Félre!
Felkaptam a fejem. Három házsorral odébb sárga fény villant. Megismertem Patkány lézerpisztolyának színfrekvenciáját. A srác mindig is köpött a szabályokra, és az engedélyezett 400 helyett 500 teraherzet használt.
– Gyerünk, Wayn! – mordultam az újoncra, és futólépésben indultam meg. A földön nehéz bakancsom talpa, fülemben vérem dobolt.
Az adóvevőben Patkány folyamatosan üvöltött, és többször is elsütötte a fegyverét.
– Jelentést! Mi folyik ott?
– Dane megsérült, és valami dög van itt! – lihegte Patkány. – Edgar halott!
Ahogy kifordultam az egyik épület sarka mögött, megláttam őket. Patkány az egyik ház vérmocskos falának vetette a hátát, pisztolyát célzásra tartotta. A lábánál Dane hevert, a hasát markolva. Láttam az ujjai közül szivárgó vért, és láttam mellette a letépett fejet. Edgar Davie kigúvadó szeme vádlón meredt rám.
Vállmagasságba rántottam a fegyverem, és arra fordultam, amerre Patkány célzott. Nem volt ott semmi, csak a levegő reszketett.
Kellemetlen érzés szorította el a torkom.
– Válts infrára! – A sisak automatikája azonnal reagált. A plexi színe megváltozott, a táj előttem vörösbe csúszott át.
És akkor megláttam.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése